Paylaşımlı Paylaşımsız Ekran Kartı Nedir?

Bilgisayar performansını önemli ölçüde etkileyen parçaların başında ekran kartı gelmektedir. Ekran kartı, bilgisayarda CPU’da (işlemci) işlenen verilerin monitöre görüntü olarak aktarılmasını sağlayan bir donanım parçasıdır. Bilgisayarlarında genellikle yüksek çözünürlükte oyun oynayanlar, tasarım işleri yapanlar veya 3 boyutlu görüntü işleyenler ekran kartı özelliklerinin iyi olmasına özellikle dikkat etmektedir. Bu doğrultuda ekran kartı seçimi yaparken bazı özelliklerin ne ifade ettiği iyi bilinmelidir. Ekran kartı özelliklerini incelediğimizde paylaşımlı veya paylaşımsız bellek ifadeleri karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu ifadelerin ne anlama geldiklerini basit bir şekilde açıklayalım. Paylaşımlı bellek özelliğine sahip ekran kartları bellek ihtiyacını bilgisayarda bulunan ram bellekten karşılamaktadır. Bu nedenden dolayı paylaşımlı ismini almıştır. Paylaşımsızda ise ekran kartının kendi üzerinde ram bellek bulunmaktadır ve bu bellek sadece ekran kartı için işlem yapmaktadır.

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere ekran kartlarının paylaşımsız belleğe sahip olması performans açısından çok önemlidir. Bilgisayarı oyun ve görüntü işleme amaçlı kullanıyorsanız ekran kartınızın paylaşımsız belleğe sahip olmasına dikkat etmelisiniz.

Paylaşımsız belleğe sahip ekran kartı satın almamız performans açısından tek başına yeterli bir özellik değildir. Ekran kartının yeni nesil olması, hızı ve veri yolu kapasitesinin yüksek olması performansı etkileyen diğer etkenlerdir. Ayrıca bilgisayarınızdaki diğer donanım (ram,işlemci) parçalarınızda ekran kartınızınız özellikleri ile uyumlu olması gerekmektedir.  Eğer bilgisayar donanımı ile ilgili çok iyi bir bilginiz yoksa ve İhtiyacınızı tam anlamıyla karşılayacak bir ekran kartı satın almak istiyorsanız, bu işlem içinde yüksek bir bütçe ayırdıysanız uzman birisinden destek almanız doğru bir işlem olacaktır.

Linux Dosya İndirme Komutu

Linux işletim sistemlerinde komut ekranından dosya indirmek için wget komutu kullanılmaktadır. Bu komutun kullanımı şu şekildedir;

wget indirilecek_dosyanın_adresi

Örnek;

wget bilisimdoruk.com/deneme/ornek.zip

Bu komutu kullanırken indireceğimiz dosyanın adresini bilmemiz gerekmektedir. Bu komutu uyguladığımızda bulunduğumuz dizin (klasör) içine dosya indirilmiş olacaktır. Örneğimizde bilisimdoruk.com/deneme adresinin içinde yer alan ornek.zip dosyasını bulunduğumuz dizine indirmiş olduk.

Linux Temel Komutları

Grafiksel arayüz kurulmamış Linux sistemlerini yönetebilmemiz için bu sistemlerde kullanılan temel komutları iyi bilmemiz gerekmektedir. Bu yazımızda Linux temel komutları ile ilgili bilgi alabiliriniz;

mkdir komutu

Linux sistemlerde klasör (Dizin) oluşturmak için kullanılan komuttur.

Örnek;

Mkdir deneme

Yukarıdaki komut ile bulunduğumuz konumda deneme adında boş bir klasör oluşturmuş olduk.

Örnek2;

Mkdir deneme/test

Yukarıdaki örnekte ise sistemimizde daha önceden var olan deneme isimli klasörümüzün içine test adında boş bir klasör oluşturmuş olduk.

Cd komutu

Windows işletim sistemlerinde bir klasörün içine girmek istediğimizde o klasörün üstüne çift tıklamamız yeterli olmaktadır. Linux’ta ise bu işlemi komut satırından cd komutunu kullanarak yapmaktayız.

Örnek;

Cd deneme/test

Örnekte denenme klasörünün içinde yer alan test klasörünün içine girmiş olduk.

cd.. komutu

Bir önceki klasöre geçiş yapmak için kullanılan komuttur. Yukarıdaki örnekte deneme klasörünün içinde yer alan test klasörüne giriş yapmıştık. Komut ekranına cd.. yazıp enter tuşuna bastığımızda ise deneme klasörünün içine dönmüş olduk. Yani bir önceki klasöre geçiş yaptık.

Rmdir Komutu

Boş klasörleri silmek için kullanılan komuttur.

Örnek;

Rmdir deneme

Örneğimizde bulunduğumuz konumda yer alan deneme isimli boş klasörü silmiş olduk. Bu klasörün için de başka klasör veya dosya olsaydı bu komutu uygulayamazdık. Dolu klasörler bu komut ile silinememektedir.

Rm –fr komutu

Linux’ta boş bir klasörü silmek için rmdir komutu kullanılmaktadır. Dolu bir klasörü silmek istediğimizde ise rm –fr komutunu kullanmamız gerekmektedir.

Örnek;

Rm fr deneme

Yukarıdaki örnekte içi dolu olan deneme isimli klasörü silmiş olduk.

Pwd Komutu

Linux komut ekranına pwd yazıp enter tuşuna bastığımızda bulunduğumuz konum yani o an içinde olduğumuz klasörün yolu karşımıza gelecektir.

Touch Komutu

Linux sistemlerde dosya oluşturmak için kullanılan komuttur.

Örnek;

Touch deneme.txt

Bu örneğimizde bulunduğumuz klasörün içinde deneme.txt isimli bir metin dosyası oluşturmuş olduk.

Örnek2;

Touch deneme/ornek.txt

Bu örneğimizde ise deneme klasörümüzün içinde ornek.txt isimli bir metin dosyası oluşturmuş olduk.

Nano Komutu

Linux sistemlerde dosya açmak için nano editörünü kullanabiliriz.

Örnek;

Nano deneme.txt

Örnek2;

nano deneme/ornek.txt

Bu şekilde dosyaları nano editörü ile açıp içine bilgi girebiliriz.

Vi Komutu          

Linux sistemlerde dosya açmak için kullanılan bir diğeride vi editörüdür.

Örnek;

vi deneme.txt

Bu örneğimizde vi editörünü kullanarak bulunduğumuz dizinde yer alan deneme.txt dosyasını açmış olduk. Dosya içeriğinde istediğimiz değişikliği yapabiliriz.

Ls komutu

Bulunduğumuz konumda yer alan dosyaları ve klasörleri görüntülememizi sağlayan bir komuttur.  Bu komutu kullanmak için Linux komut satırına ls yazıp enter tuşuna basmamız yeterli olacaktır.

Ls –l Komutu

Ls komutuna  –l parametresini vererek bulunduğumuz konumda yer alan dosyalar ve klasörler ile ilgili daha detaylı bir şekilde bilgi alabiliriz (Dosya izinleri, dosya oluşturma ve değiştirme tarihleri gibi).

Mv komutu

Bir dosyanın veya klasörün ismini değiştirmek istiyorsak mv komutu kullanmamız gerekmektedir.

Örnek;

Mv deneme.txt ornek.txt

Yukarıdaki örnekte  bulunduğumuz klasörün içinde bulunan deneme.txt dosyasının ismini ornek.txt olarak değiştirmiş olduk.

İfconfig Komutu

Sistemimizde bulunan ağ kartları ve bu ağ kartları ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi almak istiyorsak Linux komut ekranına ifconfig yazıp enter tuşuna basmamız yeterlidir. Bu komutu uyguladığımızda ağ kartımıza tanımlı olan ip adresi gibi birçok bilgiyi öğrenebiliriz. Bu komut Windows sistemlerde kullanılan ipconfig komutu ile aynı işlevi yerine getirmektedir.

Reboot Komutu

Sistemi restart (yeniden başlatmak) yapmak için kullanılan komuttur. Bu komutu kullanmak için reboot yazıp enter tuşuna basmamız yeterlidir.

Shutdown Komutu

Bilgisayarı kapatmak için kullanılan komuttur. Linux komut ekranına shutdown yazıp enter tuşuna bastığımızda bilgisayarımız kapanmış olacaktır.

Bu yazımızda sizlerle Linux sistemlerde kullanılan temel komutları örneklerle açıkladık. Daha sonraki yazılarımızda Linux komutları ile ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz.