Kategori arşivi: Linux

Linux Dosya ve Klasör Toplu İzin Değiştirme

Linux’ta dosyaların ve klasörlerin izinlerini değiştirmek için chmod komutu kullanmaktayız. Bu komuta çeşitli parametreler ekleyerek daha işlevsel duruma getirebiliriz. Bu doğrultuda bu yazımızda toplu olarak klasör ve dosyaların izinlerinin nasıl değiştirileceğini öğreneceğiz. Bu işlem için aşağıdaki iki örnek komutu inceleyelim;

find /home/kullaniciadi/public_html -type d -exec chmod 755 {} \;
find /home/kullaniciadi/public_html -type f -exec chmod 644 {} \;

Yukarıdaki ilk komut ile public_html klasörü içinde yer alan diğer tüm klasörlerin yetkisini 755 olarak belirlemiş olduk. İkinci komut ile de aynı dizin içindeki tüm dosyalara 644 iznini verdik. Bu komutta yer alan -type d klasörleri, -type f ise dosyaları belirtmektedir.

Not: Bu işlem ile ilgili fazla bir bilginiz yoksa uzman bir kişiden destek almanızı öneririm.

Linux Kısayol Oluşturma

Linux işletim sistemlerinde bir dosyanın veya klasörün kısayolunu oluşturmak için ln -s komutunu kullanmamız gerekmektedir. Şimdi bu komutun kullanımını bir örnek ile açıklayalım;

ln -s var/deneme home/desktop

Yukarıdaki komut ile var dizininin içinde yer alan deneme isimli klasörün kısayolunu home klasörünün içinde yer alan desktop klasörün içinde oluşturmuş olduk. Bu şekilde bir klasör veya dosyanın kısayolunu oluşturabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

SSH ile MYSQL Yedek Geri Yükleme

Bir önceki yazımızda ssh ile mysql veritabanı yedeği alma işleminin nasıl yapıldığını anlatmıştık. Bu yazımızda ise mysql veritabanı yedeğinin nasıl geri yükleneceğini anlatacağız. Bu işlem için Linux sunucumuza root hesabımızla bağlanıp aşağıdaki gibi bir komut uygulamamız yeterli olacaktır;

mysql -u kullaniciismi -p veritabaniismi < veritabanidosyasi.sql

Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

SSH ile MYSQL Yedek Alma

Ssh bağlantısı ile komut kullanarak web sitemize ait veritabanı yedeğini alabiliriz. Bu işlem için root yetkisine sahip bir kullanıcı ile sisteme bağlanıp aşağıdaki komutu uygulamamız yeterlidir;

mysqldump -u kullaniciismi -p veritabaniismi > veritabandosyasi.sql

Bu komutu uyguladıktan sonra bulunduğumuz dizine veritabanı dosyamız yedeklenecektir. Bu komutta “kullaniciismi ve veritabanismi” yazan yerleri kendinize göre doldurmanız gerekmektedir.

Centos Kullanıcıya Root Yetkisi Verme

Linux tabanlı işletim sistemlerinde root yetkisine sahip olan kullanıcılar sistem üzerinde tam denetime sahip olmaktadır. Bu nedenden dolayı bir kullanıcıya root yetkisi verirken dikkat etmeliyiz. Bu yazımızda Linux tabanlı işletim sistemlerinden biri olan Centos’ta bir kullanıcıya root yetkisi vermek için hangi işlemlerin yapılması gerekeceğini öğreneceğiz. Bu işlem için aşağıdaki adımları uygulamamız yeterli olacaktır;

1-) Bu işlemi root yetkisine sahip olan bir kullanıcı ile yapmamız gerektiğini unutmamalıyız. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra işlemimize geçelim. İlk olarak Centos komut satırına aşağıdaki komutu uyguluyoruz;

nano /etc/sudoers

Bu komut ile etc dizininin altında yer alan sudoers dosyasını açmış olduk.

2-) Açılan dosyada aşağıda yazan yeri buluyoruz;

#User Privilege Specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL

3-) Bulduğumuz bu alanın altına aşağıdaki değeri ekliyoruz;

test ALL= (ALL:ALL) ALL

Daha sonra CTRL+X tuşlarına birlikte basıp Y tuşuna basarak dosyamızı kaydediyoruz. Buradaki test root yetkisi vermek istediğimiz kullanıcının ismidir. Siz buraya root yetkisi vermek istediğiniz kullanıcıyı yazacaksınız.

Centos’ta kullanıcıya root yetkisi verme işlemi bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Linux Çalışan Servisleri Görme

Linux işletim sistemi kurulu bilgisayarımızda çalışan tüm servisleri görüntülemek için aşağıdaki komutlardan herhangi birini uygulamamız yeterli olacaktır;

chkconfig –list
systemctl | grep running

Bu komutları uyguladığımızda sistemimizde çalışan tüm servisler ekranda gözükecektir. Linux ile ilgili konularımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

Linux’ta Dosya ve Klasör Arama

Grafiksel arayüz (gui) kurulu olan işletim sistemlerinde klasör veya dosya arama işlemini görsel olarak kolay bir şekilde yapabilmemiz mümkündür. Gui kurulmamış sistemlerde bu işlemler komutlar kullanılarak yapılmaktadır. Bu yazımızda Linux işletim sistemlerinde komut ekranını kullanarak nasıl dosya veya klasör arayacağımızı öğreneceğiz.

Linux işletim sistemlerinde dosya veya klasör aramak için find komutu kullanılmaktadır. Bu komutun kullanımı temel olarak aşağıdaki gibidir;

find -name “aranacak-kelime”

Örnek;

find -name “deneme”

Yukarıdaki örnekte deneme isimli klasörü aratmış olduk. Eğer bu klasör sistemimizde varsa yolu ekranda yazacaktır.

Örnek2;

find -name “*.txt”

Yukarıdaki örnekte ise sistemimizde bulunan tüm .txt uzantılı dosyaları aramış olduk.

Örnek3;

find home/onur -name “deneme”

Yukarıdaki örnekte ise onur klasörü içinde deneme isimli dosyayı aramış olduk.

Find komutuna çeşitli parametreler ekleyerek aramayı daha detaylı olarak yapabiliriz. Type parametresi bunlardan bir tanesidir. Şimdi bu parametrenin kullanımı ile ilgili bir örnek verelim;

Örnek;

find -type d -name “deneme”

Bu komutta type parametresini d (directory) değerini tanımlayarak sadece deneme isimli klasörlerin aranmasını sağlamış olduk. Eğer f (file) yazsaydık sadece dosyaları aratmış olacaktık.